Telefon: 67 22 21 22

Telefon: 950 30 073

UNNGÅ DYR GRAVING VED TETTE RØR

BRUK FJERNRENS!

RING OSS FOR BEFARING VED DÅRLIG VANNTRYKK

Fjernrens

 

Vannlekkasje

 

Rørpåvisning

VAT Rørteknikk AS
Jongsalleen 5
1338 Sandvika

Orgnr. 997 461 193


Tlf: 481 05 622 (Vidar Gullhav)
Tlf: 950 30 073 (Per Arne Rønning)

Følg oss på:
facebook